מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – שטראוס+

חברת שטראוס גרופ בע"מ (להלן: "שטראוס") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באפליקציית שטראוס + או הגולשים באתר שטראוס+בכתובת www.plus.strauss-group.co.il (להלן: "האפליקציה"). תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באפליקציה. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו שטראוס משתמשת במידע שמוסרים לה המשתמשים באפליקציה, או שהיא אוספת בעת השימוש באפליקציה. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

השימוש בשירותי האפליקציה, או בחלק מהם, יתאפשר גם באמצעות יישום ייעודי של שטראוס ב Google Play או ב App Store (להלן: "היישום"). הוראות מדיניות הפרטיות יחולו באופן מלא גם על כל שימוש ביישום ובכל מקום במדיניות זו בה נאמר "האפליקציה", תהייה הכוונה גם ליישום - אך לא להיפך. למען הסר ספק, מובהר כי השימוש ביישום עשוי להיות כפוף גם לתנאי ב Google Play או ב App Store, כפי שיהיו מעת לעת, לרבות מדיניות הפרטיות באפליקציה זו. מדיניות זו מצורפת לתנאי השימוש של האפליקציה (להלן: "תנאי השימוש") כחלק בלתי נפרד מהם.

מסירת פרטים לאפליקציה

כתנאי לשימוש באפליקציה, תתבקש להירשם באמצעות מסירת פרטים אישיים מזהים כגון שם, שם משפחה, כתובת דוא"ל, טלפון או באמצעות פרופיל הפייסבוק האישי. כמו-כן, במידה ותימצא זכאי להטבה כזו או אחרת במסגרת פעילותך באפליקציה, שטראוס עשויה לבקש ממך פרטים נוספים כגון: שם, כתובת דואר למשלוח ההטבה ומספר טלפון נייד לתיאום המשלוח. ללא מסירת הפרטים המבוקשים, שטראוס לא תוכל להעניק לך את ההטבה.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו על-ידי שטראוס. פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באפליקציה, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך. אם פרטיך השתנו, עליך לעדכן אותם באופן מקוון באפליקציה, באזור המיועד לכך.

מסירת תכנים לפרסום

שטראוס עשויה לאפשר לך להזין לאפליקציה תכנים שונים, כדוגמת תגובות, רעיונות, הצעות והערות פומביות. במסירת התכנים לפרסום אתה מצהיר ומאשר שאינך פוגע בפרטיותו של כל אדם אחר.
במסירת תכנים לפרסום באפליקציה, או באמצעותו, בין אם פורסם ובין אם לאו, אתה מקנה לשטראוס ולכל אדם אחר, רישיון להשתמש בתכנים בהתאם לאמור בתנאי השימוש.

במסגרת זו, הנך מסכים ומאשר לשטראוס לפרסם תכנים אלה באפליקציה ובאמצעי תקשורת נוספים, לרבות על מוצרי ופרסומי שטראוס, או להשתמש במידע לשם ייעול השירות בשטראוס וטיפול בתלונות, כל זאת, לפי ראות עיניה של שטראוס. כמו-כן, הינך מסכים ששטראוס תפרסם או תשתמש בשמך וכל פרט אישי המשולב במידע שהזנת (כדוגמת, עיר מגורים וכיוצא בזה), במסגרת פרסומיה.

השימוש במידע

הפרטים שמסרת בעת ההרשמה לאפליקציה יישמרו במאגר הלקוחות של שטראוס גרופ בע"מ שמספרו: 369753 בפנקס מאגרי המידע. השימוש באפליקציה ואישורך מעידים על כך כי הנך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של שטראוס. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:

מסירת מידע לצד שלישי

מידע שנאסף במהלך השימוש באפליקציה

בעת השימוש שלך באפליקציה, תאסוף שטראוס מידע על נוהגיך באפליקציה, לרבות תכנים שיצרת או טענת לאפליקציה, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאפליקציה ועוד. בנוסף, שטראוס רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באפליקציה, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באפליקציה.

שטראוס שומרת לעצמה את הזכות להטמיע ולהשתמש בשירותי פרסום, תצוגה ורשימות שיווק מחדש של google אשר נעזרים ב"עוגיות" או באמצעים נוספים. המשתמש יכול לבטל ולשלוט באפשרויות הפרסום שיוצגו לו, פרטים על אפשרות זו ניתן לקרוא בלינק הבא: www.google.com/settings/ads/onweb/

Cookies

באפליקציה עשוי להיעשות שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לייתר את הצורך בהזנת שם המשתמש והסיסמה שלך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באפליקציה המחייבים רישום וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האפליקציה להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באפליקציה, מהיכן הגעת אל האפליקציה, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאפליקציה ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באפליקציה או באתרי אינטרנט אחרים.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאפליקציה יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאפליקציה לא תזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים באפליקציה הדורשים הרשמה. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באפליקציה במקום בטוח.

שינויים במדיניות הפרטיות

שטראוס רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באפליקציה. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

פנה אלינו

שטראוס מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האפליקציה ואחרים לפרטיות, לשם טוב, או כל זכות אחרת. אם נפגעת מהאפליקציה ו/או בכל נושא אחר, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם מייל: service@strauss-group.com טלפון: 1800-777-777.

עודכן ב – 01.10.15

Loading icon