תנאי שימוש

הבהרה כללית

בהיכנסך לאפליקציה או לאתר שטראוס+ בכתובת www.plus.strauss-group.co.il , וטרם ביצוע פעולה כלשהי, לרבות הרשמה או שימוש במידע כלשהו הקיים באפליקציה או באתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן וכן את מדיניות הפרטיות [להוסיף קישור מובנה}, שכן הרשמתך מהווה הסכמה לכל התנאים הללו. במידה והינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה, הנך רשאי להשתמש באתר או באפליקציה בהתאם לתנאי שימוש אלה.

תנאי שימוש אלה חלים ביחס למשתמשים הגולשים באמצעות כל מחשב או אמצעי תקשורת, לרבות טלפונים סלולאריים ומחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב. לפיכך, בכל מקום בו יש התייחסות לאפליקציה הכוונה היא גם לגולשים באמצעות האתר.

תכני האפליקציה

חברת שטראוס גרופ בע"מ (להלן: "שטראוס") מציעה למשתמשי האפליקציה, אשר נרשמו לאפליקציה, להרכיב פרופיל אישי או משפחתי ולצבור נקודות עבור מוצרי שטראוס באמצעות צילום חשבוניות הקנייה שלהם שיכללו את מוצרי שטראוס השונים, לממש את הנקודות שנצברו באזור חבילות השי, לבנות רשימת קניות ולצפות במתכונים.

כתנאי לשימוש באפליקציה, תתבקש להירשם באמצעות מסירת פרטים אישיים מזהים כגון שם, שם משפחה, כתובת דוא"ל, טלפון או באמצעות פרופיל הפייסבוק האישי. לאחר השלמת ההרשמה תישלח למספר הטלפון הנייד שמסרת הודעת SMS (מסרון) עם קוד אימות. לאחר הזנת קוד האימות הרשמתך לאפליקציה הושלמה.

התנאים המפורטים במסמך זה ובמדיניות הפרטיות מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באפליקציה. קרא תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין שטראוס. הרשמה לאפליקציה, מעידה על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באפליקציה, לרבות הוראות נוספות שייתכן שיופיעו במהלך תקופת השימוש באפליקציה. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

מי רשאי להשתמש באפליקציה

האפליקציה מיועדת לשימוש על ידי משתמשים פרטיים בלבד באמצעות פרופיל אישי או משפחתי. כל משתמש רשאי ליצור פרופיל אישי או משפחתי אחד בלבד. שטראוס רשאית שלא לאפשר לאדם מסוים להשתמש באפליקציה או בחלק מן השירותים באפליקציה, גם אם נרשם. בין היתר, שטראוס תהיה רשאית למחוק פרופיל של משתמש אשר יצר יותר מפרופיל אחד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו רשאים לבטל את זכאותך להשתמש באפליקציה, בכל עת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

צבירת נקודות

במסגרת התכנים הנכללים באפליקציה, יוכלו המשתמשים ליצור פרופיל אישי או פרופיל משפחתי (אדמין) ולצבור במסגרתו נקודות באמצעות צילום חשבוניות של קנייה שביצעו המשתמשים באחת מרשתות המזון המפורטות בנספח א' בלבד (להלן: "הרשתות המשתתפות"). לאחר צילום החשבונית באמצעות מכשיר הטלפון הסלולרי בממשק האפליקציה, ייצברו לזכותך נקודות בגין מוצרי שטראוס אשר זוהו בחשבונית. הליך זיהוי המוצרים המופיעים בחשבונית עשוי להימשך כ-24 שעות ויותר. מובהר כי ניתן יהיה לצבור נקודות רק בגין חשבוניות עם מספר ברקוד המופיע לצד המוצר שנרכש. הנקודות ייצברו בהתאם לברקוד.

ב-31 לדצמבר בכל שנה, יתאפסו הנקודות שנצברו לטובת המשתמש עד ל-31 לדצמבר של השנה הקודמת. כך למשל ב- 31 לדצמבר 2019 יתאפסו הנקודות שנצברו עד ל-31 לדצמבר 2018. המשתמש יוכל לנצל את הנקודות שצבר בכל שנה וזאת עד לתאריך 31 בדצמבר של השנה שלאחר מכן.

הרשתות המשתתפות עשויות להשתנות מעת לעת, וכפוף ליכולת טכנולוגית לפיענוח החשבונית והברקוד בהתאם לחשבונית הקיימת בכל רשת. 

"מוצרי שטראוס" –מוצרי המזון של שטראוס הנמכרים ברשתות המשתתפות ואשר נושאים את לוגו שטראוס או לוגו עלית. לא ניתן לצבור נקודות בגין המוצרים הבאים: גלידות שטראוס, קרמבו שטראוס. שטראוס רשאית לקבוע מעת לעת כי מוצר מסוים לא יקנה את הזכות לצבור נקודות.

צבירת הנקודות תתבצע בהתאם לערכי ההמרה שיפורטו באפליקציה ואשר עשויים להתעדכן מעת לעת. מובהר, כי שטראוס רשאית מעת לעת לקבוע ניקוד גבוה או נמוך יותר על מוצר מסוים או על קבוצת מוצרים.

משתמשים שיצרו פרופיל משפחתי יוכלו לצרף לחשבון עד 7 משתתפים נוספים שיוכלו לצלם חשבוניות קנייה ולצבור נקודות בחשבון המשותף. במקרה שבן משפחה עוזב את הפרופיל המשפחתי, הנקודות שצבר יישארו בפרופיל המשפחתי אותו עזב.

המשתמשים באפליקציה יוכלו לבחור חבילות שי ממגוון החבילות, בהתאם לכמות הנקודות שצברו בפרופיל.

תנאים לצבירת נקודות:

  1. ניתן לצלם לכל פרופיל משפחתי עד 3 חשבוניות קנייה במהלך 7 ימים.
  2. באפליקציה ניתן לצלם כל חשבונית קנייה פעם אחת בלבד.
  3. באפליקציה ניתן לצלם אך ורק חשבוניות של רשתות השיווק המשתתפות.
  4. באפליקציה ניתן לצלם אך ורק חשבוניות שלא נעשתה מניפולציה על גביהן.
  5. באפליקציה ניתן לצלם רק חשבוניות מקור (לא כולל הודעות זיכוי)
  6. ניתן לצלם חשבונית עד 30 ימים ממועד ביצוע הרכישה המופיע על החשבונית.
  7. כל חשבונית קנייה שצולמה תקנה לכל היותר 4,000 נקודות.

מובהר כי הליך צילום החשבוניות והמרת מוצרי שטראוס לנקודות אינו חף מתקלות או טעויות ואין כל הבטחה כי כל המוצרים שבחשבונית ייסרקו באופן תקין וייקלטו באפליקציה, וזאת בשל מגבלות הטכנולוגיה. במקרה של תקלה ו/או טעות בצילום החשבונית, ניתן לפנות לשירות הצרכנים של שטראוס.

אזור המתנות

אזור המתנות יכלול מגוון חבילות שי ו/או מתנות שונות, כפי שיתעדכנו מעת לעת לפי שיקול דעתה של שטראוס.

מגוון חבילות השי ו/או מתנות מוצעות לזמן מוגבל ונתונות לשינוי המושפע, בין היתר, מעונות השנה, זמינות במלאי, מהדורות מוגבלות, מוצרים חדשים, חגים וכיוב'.

חבילות שי המכילות מוצרי שוקולד לא יסופקו בחודשים החמים. בסמוך לחג הפסח יסופקו מוצרים בעלי הכשר לפסח.

תכולת חבילות השי עשוי להשתנות כתלות בזמינות המוצרים במלאי ו/או בהתאם למועדי השנה ו/או מוצרים עם תוקף מוגבל.

המשתמשים באפליקציה יוזמנו לממש את הנקודות שצברו ולבחור מתנה ממגוון המתנות הקיים, בהתאם לכמות הנקודות שנצברה לזכותם בפרופיל.

האפשרות להזמין מתנות באפליקציה מוגבלת לאזורים בארץ בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל.

אספקת חבילות השי תיעשה בנקודות חלוקה נבחרות או באמצעות שליחות (בהתאם לבחירת המשתמש ותשלום העלות המוצגת באפליקציה).

פיזור נקודות החלוקה עשוי להשתנות מעת לעת, בין היתר בשל סגירת סניפים ו/או שיפוצים ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטת שטראוס.

משלוח חבילת השי יתבצע תוך כ – 21 ימי עבודה, משלוח מתנות אחרות יתבצע בהתאם למועדי החלוקה של דואר ישראל.

במקרה של פרופיל משפחתי רק מנהל הפרופיל (האדמין) יהיה רשאי לממש את הנקודות שנצברו.

כל פרופיל (אישי או משפחתי) יוכל לממש עד 2 מתנות בחודש קלנדרי אחד.

אחריות

השירות באפליקציה ניתן לשימוש כפי שהוא (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים המוצגים באפליקציה אינם מהווים חוות דעת מקצועית. השימוש באפליקציה והסתמכות על תכניה ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתתף. לא תהיה למשתתף כל טענה, תביעה או דרישה כלפי שטראוס בגין האפליקציה, מגבלותיה או התאמתה לצרכים ולדרישות המשתמש.

שטראוס עושה מאמץ לספק למשתמשים שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, שטראוס אינה מתחייבת שהשירות באפליקציה לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי שטראוס, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאפליקציה - אצל שטראוס או אצל מי מספקיה.

מובהר כי בכל מקרה של מימוש שובר מתנה, שטראוס אינה אחראית באופן כלשהו לפעילויות שמומשו ו/או לטיבן ו/או לכל נזק שעשוי להיגרם למשתמש כתוצאה ממימוש שובר המתנה והאחריות תחול על ספק השירותים בלבד.

שימוש באפליקציה

הנך רשאי להשתמש בתכני האפליקציה באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלו. אין להשתמש באפליקציה באופן אחר מן האמור בתנאי שימוש אלו, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת של שטראוס לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). האחריות לשימוש באפליקציה ולכל תוצאה הנובעת ממנה, חלה עליך בלבד:

קישורים ומידע מסחרי פרסומי באפליקציה

במסגרת השימוש באפליקציה, יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה משטראוס ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, שטראוס אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תוכל לבוא לשטראוס בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן או נזק הנובעים מהסתמכות על המידע הניתן באפליקציה ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

ככל שיש באפליקציה קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי שטראוס, לא תישא שטראוס באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם. שטראוס לא תהיה אחראית לנזק שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על תוכנם של האתרים שתגיע אליהם באמצעות האפליקציה.

הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין והסכם זה, אתה מתחייב לשפות ולפצות את שטראוס, או מי מטעמה, במקרה שבו תפר את תנאים אלה, או תפעל בקשר עם האפליקציה בניגוד להוראות כל דין ו/או בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו ו/או במקרה שתוגש תביעה כנגד שטראוס על ידי צד שלישי כל שהוא בשל פעולה שביצעת בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלו.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה, לרבות, זכויות היוצרים, תוכנית הליווי האישית, מידע אודות תזונה וספורט, הינם רכושה של שטראוס בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו לשטראוס להשתמש בהם. זכויות אלה חלות בין היתר על שמות המותג "שטראוס" "שטראוס +" ו"שטראוס שלי" וכן שם המתחם (Domain name) של האפליקציה, סימני המסחר המופיעים באפליקציה (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסמלים המסחריים בו ("לוגו"), עיצובה הגרפי של האפליקציה, בסיסי הנתונים בו, לרבות רשימות המוצרים, תיאור מוצרים, עיצובם של המוצרים וכיו"ב, ובכל תוכן אחר הכלול באפליקציה, לרבות קוד המחשב של האפליקציה וכל פרט אחר הקשור בהפעלתה.

אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ"ל, לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש משטראוס או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באפליקציה, בבסיס הנתונים באפליקציה והשירותים המופיעים באפליקציה או בפרטים אחרים המתפרסמים באפליקציה בלא קבלת הסכמתה של שטראוס מראש ובכתב.

שינויים באפליקציה והפסקת השירות

שטראוס יכולה לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלה, את מבנה האפליקציה, מראה ועיצוב, את היקפה וזמינות השירותים שבה ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באפליקציה ובשירותים הנכללים בה - הכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש, אלא אם נקבע אחרת בהתאם לדין. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי שטראוס בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

התנאים המעודכנים יחייבו את משתמשי האפליקציה החל ממועד פרסומם.

במקרה של שינוי בתנאי השימוש המחייבים עדכון בהתאם לדין, תשלח הודעה למשתמש באמצעות התראות באפליקציה (בכפוף להרשאות בהגדרות האפליקציה אצל כל משתמש) ו/או בדואר אלקטרוני ו/או במסרון בהתאם לפרטים שהתקבלו מהמשתמש בשלב ההרשמה לאפליקציה או במועד מאוחר יותר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שטראוס רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. שטראוס תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים שטראוס תהיה רשאית למחוק את המידע שנאסף באתר בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

דין וסמכותשיפוט

הדין החל על השימוש באפליקציה, על השתתפות בתוכנית ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באפליקציה ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

פנה אלינו

אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם, מייל: service@strauss-group.com טלפון: 1800-777-777.

עדכון אחרון : נובמבר 2018

ספח א' - הרשתות המשתתפות

Loading icon